menu
Úvod
/
Aktuality
/
Členská schůze 2022

Členská schůze 2022

24/11/2022

POZVÁNKA
na členskou schůzi spolku Action kids z.s.
předseda spolku Action kids z.s. se sídlem Bělehradská 271, Polabiny, 530 09 Pardubice, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 12928 (dále jen ,,Spolek“) svolává tímto dle čl. 17 stanov Spolku schválených rozhodnutím předsedy Spolku ze dne 16.1.2019 členskou schůzi Spolku, která se bude konat dne 16.12.2022 od 8 hod. v Pardubicích v sídle spolku, Bělehradská 271, Pardubice s následujícím programem jednání:
1) Zahájení členské schůze
2) Schválení účetní závěrky 2021, zpráva o činnosti za rok 2022
3) Výsledky hospodaření Spolku za rok 2022
4) Plán na rok 2023
5) Členské příspěvky
6) Diskuze, závěr24.11.2022
Mgr. Tomáš Hák
 
Zpět do aktualit